Uitbreiding Rudolf Steiner College Rotterdam Afdrukken

Het Rudolf Steiner College aan de Vondelweg te Rotterdam had een scholencomplex ter beschikking gekregen, oorspronkelijk geschikt voor twee kleinere, gestapelde (split-level) scholen. Het gebouw is een ontwerp van BroekBakema en werd als een jong monument beschouwd door de Gemeente. Door de voortgaande groei van de school ontstond ruimtetekort, die alleen kon worden opgelost door een extra verdieping op het huidige schoolgebouw. Tevens kon op deze wijze een oude wens van de school: een eigen toneelzaal worden gerealiseerd. Om de ontsluiting van de twee scholen te integreren is een nieuw hoodtrappenhuis gemaakt, dat tevens de derde schoollaag ontsluit. Op de derde laag zijn een aantal nieuwe lokalen voor handvaardigheids- en kunstvakken gerealiseerd met een grotere maat dan die van de onderliggende theorielokalen.
Van de 1e laag is in de oorspronkelijke metselwerkuitstraling gehandhaafd, de oorspronkelijke 2e laag is, samen met de nieuwe 3e laag voorzien van een geïsoleerde krabpleister-afwerking.

De toneelzaal is als een lichte doos op het dak geplaatst (kraagt ook uit aan de achterzijde). De oorspronkelijke dakvloer was zo licht, dat er geen extra belasting op kon worden afgevoerd van een gewenst balkon. Als oplossing voor dit probleem is er een rondgaande, gelamineerde balkring, gemaakt als balkonrand, die met hangstaven is opgehangen aan de nieuwe dakvloer. Vervolgens kon tussen die balkonrand en de omringende wanden de trapgewijze balkonvloer worden getimmerd.