donderdag, 09 december 2021
U bent hier: Home > Projecten > Onderwijsgebouwen > Verbouwing Alkemadehof Rotterdam
Verbouwing Alkemadehof Rotterdam PDF Afdrukken E-mail

Voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) is in hun combinatiegebouw (3 schoolsoorten door elkaar) aan de Alkemadehof te Rotterdam een interne verbouwing uitgevoerd (volledige opdracht, inclusief directievoering), met als opdrachtgever de Gemeentelijke Dienst Onderwijs. DSO had aan het Rudolf Steiner College (RSC) een deel van het schoolgebouw toegewezen. Onderdeel van de interne verbouwingen waren:

  • ombouw lerarenkamer tot regulier klaslokaal
  • realiseren van een tweetal euritmielokalen (dans) t.p.v. koplokalen op tussenverdieping
  • fysieke scheiding tussen RSC en CVO-scholen
  • herinrichting vluchtwegen en alarmering
  • brandveilige verbinding RSC-deel met school aan de Vondelweg

Daarom moesten de reeds in het gebouw gevestigde scholen van de nieuwe school in het gebouw (RSC) worden gescheiden en het deel wat toegewezen was aan het RSC worden verbonden met het schooldeel aan de Vondelweg. De brandpreventieve ingrepen hebben hier een grote rol gespeeld. De voorbereiding van de ingreep is in record-tempo geschied (opdracht aan mij 24.06.2004), de verbouwing heeft in de zomervakantie plaatsgevonden(oplevering 26-08-2004). De toewijzing van het schooldeel aan het RSC was voorzien t/m schooljaaar 2008, maar heeft tot medio 2015 geduurd.

 

 
Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design