dinsdag, 20 april 2021
U bent hier: Home > Bureau > Proces > Directievoering
Directievoering PDF Afdrukken E-mail

Of, anders gezegd, het bouwmanagement. Namens de opdrachtgever wordt het hele werk begeleid.
De directie is de directe gesprekspartner van de aannemer op het werk. Het is een vaak wat formele manier van omgaan, geregeld in bijvoorbeeld de U.A.V.1989, waarmee de verhoudingen duidelijk zijn. Per 30 januari 2012 is de nieuwe UAV 2012 gepubliceerd. U kunt die hier downloaden

Tot de taken van de directie kunnen behoren (afhankelijk van wat de opdrachtgever heeft gecontracteerd):

 • Rapportage uitvoering naar eisen van gesloten overeenkomsten
 • Geven van orders en aanwijzingen omtrent uitvoering van het werk
 • Bouwvergaderingen houden en verslagen maken
 • Controleren op hoofdvorm, -maat en -plaats van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen
 • Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek
 • Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten
 • Controleren van termijnrekeningen van de aannemer en betalingsmandaten opmaken
 • Rapportage tijdsplanning uitvoering aan de hand van door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen
 • Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema's
 • Voeren en controleren correspondentie met betrekking tot de uitvoering en voortgang van het werk
 • Leiding geven aan toezichthoudend personeel (opzichters)
 • Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen
 • Controle van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever ter zake
 • Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen
 • Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering
 • Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode

 

<terug>

 
Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design