Technische Specificatie / Bestek Afdrukken

Met fase van de Technische Specificatie / Bestek wordt het bouwplan in al zijn facetten zo uitgewerkt en gespecificeerd, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden. Ook worden de tekeningen en rapportages voorbereid voor het aanvragen van de bouwvergunning.

De begroting wordt geactualiseerd en de definitieve financiële uitgangspunten worden vastgelegd.
De bouwvergunning wordt aangevraagd.
<terug>