dinsdag, 20 april 2021
U bent hier: Home > Bureau > Proces > Voorontwerp
Voorontwerp PDF Afdrukken E-mail

In fase Voorontwerp, in het spraakgebruik vaak Voorlopig Ontwerp genoemd komt de eerste planvorming op gang. Aftastend schetsen en overleg met de opdrachtgever, bijstellen en opnieuw beoordelen...

Bij de Gemeente ga ik informeren naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden (bestemmingsplannen) en de benodigde vergunningen.

Bij verbouwingen het zonodig inmeten van de bestaande situatie, of overnemen van bestaande tekeningen uit opdrachtgevers- of gemeentearchief. Ter plaatse inspecteren om de bouwtechnische en/of de gebruikstechnische kwaliteit van de bestaande bebouwing te beoordelen.

Als de eerste schetsidee├źn vorm hebben gekregen worden plattegronden en gevels in CAD getekend. Als extra kan de opdrachtgever vragen om een 3D-model of maquette, zodat hij een volledig beeld krijgt van het ontwerp.
In deze fase kan ook al zogenaamd "collegiaal overleg" met de Welstandscommissie van de Gemeente worden gevoerd, aanbevolen bij gevoelige situaties als beschermd stadsgezicht en/of monumentale bebouwing. In deze fase kan immers zonder veel inspanning nog worden ingespeeld op specifieke eisen van die kant.
Als het ontwerp in principe gereed is, kan het overleg met de constructeur en eventueel de installatieadviseur worden opgestart.
Van het voorontwerp wordt dan een globale bouwkostenraming opgesteld en getoetst aan het budget. Ook in deze fase wordt bekeken op welke wijze duurzaam bouwen en energieprestatie kunnen worden geoptimaliseerd.

<terug>

 
Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design