Voorbereiding Afdrukken

De voorbereidingsfase gaat voornamelijk over het helder krijgen wat de opdrachtgever precies wil. Dan wordt in overleg het zogenaamde "Programma van Eisen" (PvE) gemaakt.
Daarin staat wat de opdrachtgever wil realiseren, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Op basis van dit PvE kan dan vervolgens een raming van de bouwkosten worden gemaakt, waartegen het ter beschikking staande budget wordt getoetst, of waarmee het budget kan worden bepaald.

Als alles duidelijk is kan worden ingeschat welke procedure voor (wel of niet) bouwvergunningsaanvraag moet worden gevolgd en wat voor tijd er gemoeid is met de uitwerking van de verschillende fases en procedure-doorlooptijden.

<terug>